Öğrenci Bursları

Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK Bursu Başvurusu 2019 – 2020

2019 – 2020 yılında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK Bursu ve Kredi başvuru şartları ve burs başvurusu hakkında tüm detaylar verilmiştir. KYK Bursu ve kredi başvurusunda bulunabilir, burs için gerekli olanları ve burs miktarları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

2019 – 2020 KYK Bursu Başvuru Şartları

KYK Bursu , Yüksek öğrenim gören maddi imkanı kısıtlı ve başarı olan öğrencilere eğitim süresince (Kaldığı yıllar hariç) Karşılıksız burs imkanı vermektedir.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

 • Ön lisans (2 Yıllık) okuyan öğrenciler,
 • Lisans (4 Yıllık) okuyan öğrenciler,
 • 2 yıllık ön lisans bölümü okuyup sene kaybetmeden Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 3. sınıfa geçen öğrencilere ( İntibak yada hazırlık sınıfında burs verilmez.)
 • Doktora ve Yüksek Lisans yapacak olanlara ( Burdada aynı şekil Hazırlık sınıfı okuyanlara burs verilmez.)
 • ÖSYM’nin yapmış olduğu sınav sonucuna göre ham puan baz alınarak belirlenen puan türünde ilk 100’e girmiş olan öğrencilere,
 • Kurum Kuruluş Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrencilere KYK Bursundan faydalanabilirler.

KYK Bursundan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler ;

 • Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrenciler,
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
 • Kurumdan daha önceden burs yada öğrenim kredisi almış olmakta olan öğrenciler,
 • Öğrenim kurumuna kayıt olduğu tarih itibari ile 1 öğrenim yılı kaybı olan öğrenciler,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrenciler,
 • Polis oku yada askeri okullarda okuyan öğrenciler,
 • Normal eğitim süresinde okulunu uzatan yada farklı nedenden dolayı fazla yıl okuyan,
 • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında okumakta olan öğrenciler,
 • Üniversitelerin Açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarında okumakta olan öğrencileri,
 • Yanlış ve gerçek olmayan bilgi paylaşılması durumunda,
 • Burs yönetmeliği doğrultusunda burs şartlarını karşılamayan öğrenciler KYK bursundan faydalanamazlar.

KYK Öğrenim Kredisi Başvuru Şartları

KYK Öğrenim kredisi , Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek öğrenim öğrencilerine verilen borç paradır. Öğrenim süreleri boyunca verilir. Borç Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlara göre aldığı tutarın üstüne eklenerek iade edilir.

 • 2 Yıllık Ön Lisans bölümü okumakta olan öğrenciler,
 • 4 Yıllık Lisans bölümü okumakta olan öğrenciler,
 • Doktora ve Yüksek Lisans programlarında okuyan öğrenciler,
 • 2 yıllık bölümlerden 4 yıllık lisans bölümüne DGS yani Dikey Geçiş Sınavı ile geçen öğrenciler kyk nın vermiş olduğu öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Not: Hem Burs hem de Öğrenim Kredisini bir öğrenci aynı anda faydalanamaz.

KYK Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak Olan Öğrenciler ;

 • Herhangi bir yükseköğrenim bölümünü bitirmiş olması ( Buna DGS, Doktora ve Yüksek Lisans bölümleri dahil değildir.)
 • Normal eğitim süresinden fazla öğrenim görenler,
 • Sağlık sebebi haricinde 2 yıllık mezunlarından ara vermek itibariyle intibak programına başlayan öğrenciler,
 • 2 yıllıktan 4 yıllığa DGS ile geçen öğrencilerin intibak programı süresince verilmez.
 • Kredi aldığı tarihten itibaren bir yıldan fazla başarısız olmak ve ara vermek durumunda,
 • Daha önceden kredi yada bursun kyk dan alınması,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar,
 • Yanlış ve gerçek olmayan bilgilerin girilmesi,
 • KYK yurtlarından süresiz uzaklaştırılmış öğrenciler,
 • Adli ceza alan öğrenciler,
 • Üniversitelerin Açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarında okuyan öğrenciler KYK Öğrenim Kredisine başvuru yapamazlar.

KYK Katkı Kredisi

Yüksek öğretim kurumunda bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığında Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen tutarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrencinin adına öğretim kurumu hesabına ödenmekte olan paradır.

Ancak, 29.08.2012 tarihi ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Bakanlar Kurulunun Kararında ”2012-2013 eğitim yılı öğrenimine devam etmekte olan yada yeni kayıt yaptıran birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümlerle saklı kalmak şartıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı miktarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple kurumumuz tarafından katkı kredisi verilmemektedir.

Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki yükselişler uygulanarak, hesaplanacak miktarların ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları kyk.gsb.gov.tr adresinden yapılmaktadır. Öncelikli belge dışında burs başvurusu yapacak kişiden herhangi bir belge istenilmemekte. Gerekli olan belge ve ilgilemeler KYK tarafından yapılmaktadır.

KYK Burs ve Kredi İçin Öncelik Belgeleri

 • Şehit yada gazi çocuğu olmazı veya Şehit eğer bekarsa bekar olan kardeşi, Gazi eğer bekarsa kendisi için ilgili kurumlardan belge alması.
 • Tam teşekküllü devlet hastanesinde %40 ve üzerinden engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun alınması.
 • Lise veya benzeri eğitimini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan yetiştirme yurtlarında sağlayan öğrenciler. (Kurum kendi araştıracaktır.)
 • Darüşşafaka Lisesi mezunu olanların, (KYK tarafından araştırılmaktadır.)
 • Amatör milli sporcular (Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden, amatör futbolcular Futbol Federasyonundan teyit edilecektir.)
 • Anne veya babası vefat edenlerin,(KYK tarafından Mernis sisteminden alınmaktadır.)

Yukarıda belirtilmiş olan KYK tarafından araştırılmayan ve öğrencinin kendi alacağı belgeyi belirtilen süre zarfında alıp KYK’ya elden yada posta yolula teslim etmeleri gerekmektedir.

Arkadaşlar bilgilerin tamamen doğru yazılması gerekmektedir. Zaten KYK bu bilgileri araştırmakta ve yanlış bilgi olanların burs yada kredi verilmemektedir.

Burs veya krediye başvuran herkese çıkacak diye bir kural yoktur. Başvurular değerlendirilir, sonuca göre kendi sitesinde yayınlanır. Burs yada kredi almaya hak kazanan öğrenciler edevlet üzerinden giriş yaparak taahhütnameyi imzalarlar. 18 yaşından küçük öğrencilerin ise velileri kendi edevlet hesabından onay verir daha sonra öğrenci taahhütnameyi kendi edevlet hesabından imzalar.Taahhütnameyi düzenlemeyen öğrencilere burs veya öğrenim kredisi verilmeyecektir.

KYK sitesinde burs sonuçları açıklandığında ekranda belirtilen Ziraat bankasına tıklayarak hangi şubeden burs veya öğrenim kredisi kartını çıkaracağını öğrenir.

2019 – 2020 KYK Bursu Kesilme Durumları

 • Öğrencinin derslerinde başarısız olma durumunda,
 • Okuduğu Üniversiteyi bırakması, çıkartılması yada geçici olarak uzaklaştırılması durumunda,
 • Üniversiteden izin alma , kaydını dondurma yada okumaktan vazgeçme durumunda,
 • Sağlık problemleri nedeniyle eğitime devam edememesi,
 • Üniversitesini değiştirmesi halinde eski okuduğu okulda 1 yıllık süre ile başarısız olması veya okula ara vermesi durumunda,
 • Okuduğu üniversitenin kapatılmasında,
 • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
 • Herhangi bir suçtan mahkum olmuş kişi gibi durumlar da öğrencinin bursu kesilebilmektedir.

Derslerinde başarısız olan öğrenciyi, Üniversitenin bildirmesi durumun bursu kesilir ve daha burs başvurusunda bulunamaz.

KYK Burs ve Krediyi Almaktan Vazgeçen Öğrenciler

E-devlet üzerinden burs-kredinin iptal edilmesi işlemini yapabilirsiniz.Normal öğrenim zamanı içersinde eğer iptal ettiği krediyi yeniden almak istersen kalan süresi kadar alabilmektedir.

Burs almaktan vazgeçen öğrenci ise tekrar burs verilmez fakat kalan eğitim süresinde tekrar başvurması halinde kredi verilir.Kredi almaktan vazgeçen öğrenci ise aldığı krediyi normal eğitimi bittikten 2 yıl sonra aylık halinde aldığı kadar miktarı geri öder.

KYK Burs ve Kredi Borçlarının Ödenmesi

Öğrenim ve katkı kredi alan öğrenciler eğitimleri bittikten 2 yıl sonra aylık halinde borçlarını geri ödemeye başlarlar. Eğer 2006 – 2007 yılından öncekiler ise 3 er aylık olarak alınır. Bunlara Yüksek Lisans öğrencileri dahil değildir. Buna sağlık problemleri dışında üniversiteyi bırakanlar veya herhangi bir neden dolayı atılanlarda dahildir.

Eğer lisans eğitimi bitirip sene kaybı yaşamadan yüksek lisansa başlayan öğrenciler 30 gün içerisinde borcun ertelenmesi için edevlet üzerinden başvuru yapabilirler.

Borç ödemeleri ise yüksek lisans bittikten 2 yıl sonra ödemeye başlarlar. Eğer doktoraya ara vermeden başlarlar ise bu sefer doktora bitiminden 2 yıl sonra ödemeye başlanır.

2019 – 2020 KYK Bursu ve Kredisi Ne Kadar ?

2019 yılında gelen artış ile birlikte KYK Burs ve Kredi Miktarları ;

 • Üniversite öğrencileri için 500 TL/AY
 • Yüksek Lisans Öğrencileri için 1000 TL/AY
 • Doktora Öğrencileri için ise 1500 TL/AY olarak belirlenmiştir.
  Burs alan öğrencilerin T.C. Kimlik Numarasının son hanesindeki rakama göre her ayın 6 si ile 10 u arasında burs veya kredileri yatar.

Başvuru Tarihleri ; 2019 – 2020 Eğitim yılında daha belli olmamıştır.

KYK Burs ve Kredi Başvuruları kyk.gsb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Diğer Burs Başvuruları için bağlantıya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Kredi Yurtlar Kurumu İletişim Bilgileri ;

ADRES : SÖĞÜTÖZÜ MAHALLESİ 2176 SOKAK NO:25 ÇANKAYA/ANKARA
Santral No: 0 312 551 60 00
ÇAĞRI MERKEZİ : 444 19 61
FAX : 0 312 551 65 73

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı